Održana prva sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju kriminaliteta na području Grada Sinja
18. ožujka 2019.
Predsjednica i voditeljica LAG-a Cetinska krajina na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede
20. ožujka 2019.

Dana 18. ožujka 2019. godine održan je sastanak gradonačelnice Grada Sinja, Kristine Križanac i zamjenika Denisa Glavana s zamjenikom direktora APN-a, Krešimirom Žunićem. Na sastanku je zamjenik direktora APN-a upoznat s jednoglasno donesenom odlukom Gradskog vijeća o pokretanju programa POS-a na području Grada Sinja i s prijedlogom Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Sinja koje su pripremile stručne službe Grada. Dogovoreno je da će Grad Sinj predmetnu Odluku kroz nekoliko dana stavi na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, kako bi mogli iznijeti svoje prijedloge. Predmetna Odluka će biti na savjetovanju 30 dana.