ANKETA
ANKETA O POTREBAMA MLADIH U RURALNIM SREDINAMA CETINSKE KRAJINE
8. lipnja 2022.
SINJ
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
10. lipnja 2022.
ZELOVO

Završeni su radovi održavanja i nasipavanja makadamskih kolnika i poljskih puteva u MO Zelovo.

Izvršeni su radovi na dionici dugoj cca 900 m, na putu prema Gaju (Svilaji) i poljskom putu prema polju kod Crkve.

Nakon završetka radova, djelatnici su sanirali i divlje odlagalište na Zelovu.