stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 27.11.2020.
27. studenoga 2020.
logo grad sinj
Sazvana 32. sjednica GV-a koja će se održati elektroničkim putem
27. studenoga 2020.

Zbog trenutne i ozbiljne epidemiološke situacije u zemlji, sazivam 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja koja će se održati u četvrtak 3. prosinca 2020.g. s početkom u 9:00 sati, uz izjašnjavanje putem elektroničke pošte, a koje će biti moguće sve do 17:00 sati istog dana.

Zbog specifičnosti situacije, nije moguće postavljati vijećnička pitanja.

*Napomena , glasovanje se provodi na način da se dana kada je zakazana sjednica elektroničkim putem dakle, E-mailom, izjašnjavate o dnevnom redu i svakoj točki dnevnog reda glasovanjem: „Za“, „Protiv“ ili „Suzdržan“. U slučaju da na službeni E-mail tokom dana održavanja sjednice ne pristigne elektronička pošta, smatra se da vijećnik nije sudjelovao u radu sjednice.
E-mail adresa putem koje ćete se izjašnjavati je: info@sinj.hr

Posebno se ističe da se amandmani na predložene točke dnevnog reda mogu podnositi do početka zakazane sjednice Gradskog vijeća – 3. prosinca (četvrtak) do 9:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći


DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća;
  3. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne površine;
  4. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra- puta na dijelu čest. zem. 1761 K.O. Bajagić;
  5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva „Kelam“ d.o.o., Trogir za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanje;
  6. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova/ica Savjeta mladih Grada Sinja i njihovih zamjenika/ica javnim pozivom;
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne gradske ustanove “Gradska knjižnica Sinj” Sinj;

7.2. Prijava: Ira Pandža

8. Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za grad Sinj;

9. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Bili cvitak“ za 2019./2020. godinu s financijskim izvješćem za 2019. godinu;

10. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Blagovijest“ Podružnica Sinj, za 2019/2020. godinu s financijskim izvješćem za 2019. godinu;

11. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Čarobni pianino“ za 2019./2020. godinu s financijskim izvješćem za 2019. godinu;

12. Izvješće o radu i djelovanju ZŠUGS s financijskim izvješćem za 2019.godinu;

13. Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Sinj s financijskim izvješćem za 2019. godinu;

POTPREDSJEDNIK:
Anđelko Bilandžić, v.r.