logo_gradSinj_naslovna
Novozaražena osoba štićenik je Doma za starije i nemoćne osobe u Vukovarskoj ulici u Splitu
14. travnja 2020.
logo_gradSinj_naslovna
12. Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
14. travnja 2020.

Na temelju članka 120. a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 2/10, 2/13 i 2/18) i Upute za postupanje Ministarstva uprave Klasa: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1, sazivam 12. IZVANREDNU (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja, za dan 17. travnja 2020. godine (petak)

Zbog trenutne i ozbiljne epidemiološke situacije u zemlji, a posebno uzimajući u obzir Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine kojom je među ostalim određena zabrana okupljanja više od pet ljudi na jednom mjestu, 12. Izvanredna sjednica održati će se 17. travnja 2020. (petak) s početkom u 9,00 sati, uz izjašnjavanje putem elektroničke pošte, a koje će biti moguće sve do 19:00 sati istog dana.

*Napomena, glasovanje se provodi na način da se dana kada je zakazana sjednica elektroničkim putem dakle, E-mailom, izjašnjavate o predloženom dnevnom redu i svakoj točki dnevnog reda glasovanjem: „Za“, „Protiv“ ili „Suzdržan“. U slučaju da na službeni Email tokom dana održavanja sjednice ne pristigne elektronička pošta, smatra se da je vijećnik suzdržan. Email adresa putem koje ćete se izjašnjavati je: info@sinj.hr

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

  1. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području gradova i općina;
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu;
  4. Prijedlog Odluke o odgodi obveze plaćanja i otpisu komunalne naknade za nekretnine koje služe u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID -19 virusom;
  5. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne površine;
  6. Prijedlog 2. Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Sinja;
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Sinja.

POTPREDSJEDNIK:
Anđelko Bilandžić, v.r.