Obilježavanje 22. obljetnice napada na vojarne bivše JNA i početaka oružane obrane od velikosrpske agresije na Cetinski kraj
21. kolovoza 2013.
ČESTITKA GRADONAČELNIKA POVODOM POČETKA NOVE ŠKOLSKE GODINE
2. rujna 2013.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne Novine” br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Sinja Klasa: 350-01/13-01/015 Ur.br. 2175/01-03-13-05 od 14. kolovoza 2013. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove, gospodarstvo i upravljanje imovinom, objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ex vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju… Više pročitajte ovdje.
Također, grafički i tekstualni dio CID DPU ex Ivaniša Nelipića možete preuzeti ispod ove objave:

Razlozi Ciljanih ID DPU Ivanisa Nelipica
DPU Ivanisa Nelipica Sinj  –  Izmjene  – Namjena
DPU Ivanisa Nelipica Sinj  –  Izmjene – Nacin i uvjeti gradnje
DPU Ivanisa Nelipica Sinj  –  Izmjene – Promet