Jednostavna nabava – Radovi – uređenje prostorija NK Glavice
22. travnja 2020.
stožer civilne zaštite logo
Priopćenje Stožera CZ SDŽ od 23.04.2020.
23. travnja 2020.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 8. Pravilnika, ev.broj. 53/2020, za nabavu poštanskih usluga za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od jedne (1) godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.