Odluka o uključivanju Grada Sinja u akciju ‘Gradovi i općine – prijatelji djece’.
20. travnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna
Poziv na pisano testiranje, podredno intervju u postupku prijma u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću – vježbenik
20. travnja 2018.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 5/2018, za nabavu zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvanaest (12) mjeseci, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru