Jednostavna nabava – nabava zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja
20. travnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna
Poziv na pisano testiranje u postupku prijma u službu na radna mjesta: viši stručni suradnik za prostorno uređenje, viši referent za održavanje komunalne infrastrukture i referent–komunalni reda
24. travnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću – vježbenik, (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od 12 mjeseci, utvrdilo je Listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i čija je prijava pravodobna i uredna te ujedno objavilo poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Usmeni intervju za kandidate koji ostvare pravo na nastavak sudjelovanja u daljnjem postupku provjere znanja i sposobnosti održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Sinja dana 26. travnja 2018. Godine s početkom u 10:00 sati, o čemu će isti biti obaviješteni.

Lista kandidata i poziv na pisano testiranje