Jednostavna nabava – Radovi unutarnjeg uređenja stanova za socijalno zbrinjavanje
22. veljače 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora-restorana u sklopu Gradskog stadiona u Sinju
25. veljače 2019.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 8/2017), objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove rekonstrukcije tržnice – ribarnice u Sinju. Rok za dostavu ponuda je 01. ožujka 2019. godine do 12:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Tržnica Sinj, postojeće stanje

Tržnica Sinj, projektirano stanje

Obavijest o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda