Zamjenici gradonačelnika, mijenjaju gradonačelnika za vrijeme njegove spriječenosti u obavljanju te dužnosti
29. siječnja 2015.
Poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Sinja u 2015. godini
30. siječnja 2015.

U cilju smanjenja nelikvidnosti i insolventnosti u zemlji i kako bi se pomoglo prvenstveno najugroženijim slojevima stanovništva, ali i tvrtkama koje se nalaze u poteškoćama, u protekle dvije godine doneseni su određeni zakonski i podzakonski akti kojima su regulirane mogućnosti odgode plaćanja, obročne otplate i otpisa dugovanja, odnosno kojima je omogućeno podmirenje dospjelih obveza na način koji će biti prihvatljiv dužnicima.

Od samog stupanja na snagu tih propisa, Grad Sinj provodi ih omogućavajući dužnicima obročna plaćanja dospjelih obveza, odgađajući naplatu te otpisuje obveze za sve koji podnesu zahtjev, a ispunjavanju propisane uvjete.

Stoga, ukazujemo na postojanje i ovakvih mogućnosti plaćanja obveza budući  je osnovni preduvjet da se svi koji se nalaze u poteškoćama – obrate službama Grada Sinja, kako bi se izbjeglo pokretanje ovršnih postupaka. Neovisno o tome, Grad Sinj kao socijalno i društveno odgovorna institucija provodi i dodatni niz programa iz područja socijalne skrbi koji se velikom broju naših sugrađana pokušavaju ublažiti negativni učinci gospodarske krize.

Dodatno, povodom Poziva vjerovnicima da pristupe Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, koji poziv je objavljen na Internet stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih, Grad Sinj, dana 22. siječnja 2014. godine od Financijske Agencije – Fina, Poslovnica Sinj, zatražio je podatke o građanima s područja Grada Sinja koji mogu biti korisnici mjera u smislu predmetnog Sporazuma. Predmetni podaci biti će dostupni tek početkom  veljače ove godine, nakon čega će se pristupiti analizi i projekciji učinka te mjere na Proračun Grada Sinja, a i kako bi se utvrdilo je li pristupanje Sporazumu spada u samostalnu ovlast gradonačelnika ili ovlast za koju je potreba suglasnost Gradskog vijeća.

Zaključno, izvršna vlast Grada Sinja namjerava se uključiti u mjeru i pristupiti Sporazumu, a u slučaju da za takvu odluku bude potrebna suglasnost Gradskog vijeća, takav prijedlog će uputiti, odnosno podržati na Gradskom vijeću.