Jednostavna nabava – nabava usluga fiksne telefonija i internet usluga za potrebe Grada Sinja
11. prosinca 2018.
logo_gradSinj_naslovna
ZAVRŠENA ANALIZA PROMETNE MREŽE ISTOČNOG PODRUČJA GRADA SINJA
11. prosinca 2018.
logo_gradSinj_naslovna

Završena je izrada Glavnog projekta izgradnje nogostupa uz državnu cestu D1 u naselju Karakašica. Zahvat u prostoru odnosi se na izgradnju nogostupa s javnom rasvjetom i hidrantskom mrežom. Planirana trasa nogostupa predstavlja nastavak postojećeg nogostupa u duljini od 253,67 m. Ukupna procijenjena vrijednost (s PDV-om) radova i materijala za izgradnju je 895.395,00 kn. Radovi na izgradnji nogostupa su planirani za 2019. godinu, a izvodit će se u suradnji s Hrvatskim cestama.