SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 21.02.2022.
21. veljače 2022.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
22. veljače 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 50/2022, za nabavu usluge „Izrada Idejnih rješenja za ishođenje posebnih uvjeta sa geodezijom oborinske odvodnje u naseljima Ćosin potok, naselje Luka i Karajkova lokva“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.