STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 30.03.2022.
30. ožujka 2022.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 01.04.2022.
1. travnja 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 8. Pravilnika, ev.broj. 16/2022, za nabavu radova „Održavanje makadamskih kolnika,poljskih puteva,bankina i rigola“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.