U sinjskom kinu “ŠESTI AUTOBUS”
16. studenoga 2022.
Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2022. godinu
16. studenoga 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 55/2022, za nabavu usluge „Izrada idejnog rješenja za ishođenje posebnih uvjeta za preprojektiranje istočne tribine NK Junak“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.