Radni sastanak Savjeta za prostorno uređenje grada Sinja
18. rujna 2017.
4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
20. rujna 2017.

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 2. izvanrednoj sjednici održanoj 04. rujna 2017. godine, donijelo je I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu. Grad Sinj uvažavajući načelo transparentnosti, Zakon o proračunu (čl. 12.) koji propisuje da lokalne jedinice moraju u službenom glasilu, odnosno na mrežnim stanicima objaviti: proračun i proračunske projekcije, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proračuna, godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju te godišnje financijske izvještaje, objavljuje I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu.

I. Izmjene i dopune  Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu možete preuzeti ovdje