Obilježena 25. obljetnica oslobodilačke vojne akcije „Zima ’94“
2. prosinca 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Obavijest o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja
2. prosinca 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 26. sjednici održanoj 14. studenog 2019. godine, donijelo je II. izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu. Grad Sinj uvažavajući načelo transparentnosti, Zakon o proračunu (čl. 12.) koji propisuje da lokalne jedinice moraju u službenom glasilu, odnosno na mrežnim stranicama objaviti: proračun i proračunske projekcije, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proračuna, godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju te godišnje financijske izvještaje, objavljuje II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu.

II. Izmjene Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu možete preuzeti ovdje