Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja makadamskih kolnika i poljskih putova
23. studenoga 2016.
Sportski aerodrom u Sinju pristupio mreži FLY Croatia
26. studenoga 2016.

Grad Sinj je raspisao javni natječaj za davanje u zakup kućica, u vlasništvu Grada Sinja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za davanje u zakup kućica –ne otvarati“ na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21 230 Sinj, i moraju biti zaprimljene u Gradu Sinju na dan 2. prosinca 2016. godine (petak), do 13 sati.

Ponude će se javno otvarati u gradskoj vijećnici Grada Sinja, Sinj, Dragašev prolaz 24, dana 2. prosinca 2016. godine, u 13,30 sati.

Odluku možete pruzeti ovdje.