Zbog radova na Petrovcu posebna regulacija prometa u Istarskoj ulici
29. svibnja 2023.
Odluka Gradonačelnika o dodjeli diplomskih/doktorskih radova za 2021. i 2022. godinu
29. svibnja 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja“, br.2/23, u nastavku teksta: Pravilnik), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9. Pravilnika, ev.broj. 51/2023, za nabavu usluge „Usluga stručnog savjetovanja u postupcima nabava“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. Odluka sa Zapisnicima se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka sa Zapisnicima