SINJ
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti na radno mjesto: Referent za poslove pisarnice i uredsko poslovanje
4. listopada 2023.
“Ostani Tu” – javni poziv za rješavanje stambenog pitanja mladih u Sinju
5. listopada 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja“, br.2/23, u nastavku teksta: Pravilnik), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9. Pravilnika, ev.broj. 64/2023, za nabavu usluge „Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva za djecu vrtićke i predškolske dobi“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. Odluka sa Zapisnicima se može preuzeti ispod ove objave.
Odluka