Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, a za jednostavnu nabavu usluge “Implementacija aplikacije trošenja proračunskih sredstava”
22. prosinca 2021.
SCZ SDŽ
PRIOPCENJE SCZ SDŽ 23.12.2021.
23. prosinca 2021.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 5. i 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za “Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima”. Rok za dostavu ponuda je 29. prosinca 2021.godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom razdoblju dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.