SINJ
Grad Sinj, na prijedlog Gradonačelnika Grada Sinja, otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Sinja
31. listopada 2023.
SVI SVETI
Obilježavanje blagdana Svih svetih
31. listopada 2023.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju, po prijedlogu Gradonačelnika Grada Sinja, u donošenju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Sinja, koju je moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Sinja.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Sinja.


Obrazloženje kraćeg roka: Razlog vremenski kraćem savjetovanju je vezan uz proceduru, rokove i provedbu akata donesenih na Gradskom vijeću Grada Sinja, a u konačnici omogućavanje usvajanja predloženog akta u redovitoj proceduri, te time podredno omogućavanje realizacije ove pomoći roditeljima koji zbog inflacije i povećanih životnih troškova nisu u mogućnosti platiti učešće u cijeni vrtića za svoju djecu. Cilj je olakšati i učiniti uslugu dostupnijom svima neovisno o socijalnom statusu, te stavljanje roditelja u ravnopravni položaj.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Sinja, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 14. studenoga 2023. godine

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju