Poziv za dostavu ponuda za usluge „Projektiranje rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak“
16. prosinca 2021.
Poziv za dostavu ponuda za usluge „Izrada izvedbenog projekta za zahvat izvanrednog održavanja državne ceste DC1 kroz grad Sinj (Splitska ulica) duljine 580 m“
16. prosinca 2021.
AGLOMERACIJA

Sutra, 17. studenog 2021. godine u zgradi Palacina u Sinju javno će se predstaviti projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“.

U sklopu Projekta bit će izgrađeno 82 kilometra sustava javne odvodnje sa 3.045 novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu čime će se osigurati spajanje na kanalizacijsku mrežu za gotovo 90 % građana grada Sinja te rekonstrukcija i sanacija preko 24 kilometra vodoopskrbe mreže. Također dograditi će se uređaj za pročišćavanje na treći stupanj pročišćavanja čime se postiže usklađenost sa EU direktivama

Projekt se provodi na širem području grada Sinja, te je očekivano vrijeme provedbe od 2020. do 2024. godine.

Vrijednost projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“ iznosi 378.337.251,63 HRK, od čega prihvatljivi troškovi iznose 302.669.801,30 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva iz Kohezijskog fonda iznosi 211.610.086,23 HRK.

Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirati će partneri u projektu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Grad Sinj, Grad Trilj i Općina Otok sa 30,09 %, a u iznosu 91.059.715,07 HRK.