STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
17. srpnja 2012.
NATJEČAJ ZA DODJELU LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENOG OBJEKTA – KIOSKA
20. srpnja 2012.

Jučer je u gradskoj vijećnici održana radionica pod nazivom Planiranje, organizacija i upravljanje u prevenciji kriminaliteta. Radionicu je organizirao Odbor za sigurnost Splitsko-dalmatinske županije u suradnji sa odborom za prevenciju kriminaliteta Grada Sinja. Predsjednik županijskog odbora je župan Ante Sanader, a tajnik Marko Bekavac koji je i otvorio skup. Voditelj radionice bio je Slobodan Marendić, načelnik odsjeka policije PU koji je kroz power-point prezentaciju sudinicima skupa pokazao najvažnije segmente radea u prevenciji kriminiliteta. Naglasak je stavljen na suradnju svih segmenata civilnog društva, gradskih i općinskih uprava, civilnih udruga, športskih klubova, ustanova, komunalnih i drugih gradskih poduzeća, školskih ustanova te samih građana sa policijom kako bi se uspješno provodila prevencija krimnaliteta na područu jedinice lokalne samouprave. Kako je na skupu istaknuto temeljni cilj ovakvih radionica je ostvarivanje partnerstva u lokalnoj zajednici među svim ustanovama i udrugama te građanima kako bi se bolje djelovalo, razvoj i održavanje međusobne komunikacije, razvoj sustava prikupljanja saznanja o sigurnostikroz konzultacije u zajednici, izrada promidžbenih materijala, brošura, pokretanje promotivnih i preventivnih akcija. Inače i u Sinju je organiziran i djeluje Odbor za prevenciju kriminaliteta Grada Sinja.