Advent u Sinju 2019.
28. studenoga 2019.
Gradonačelnica na svečanosti obilježavanja 25. obljetnice operacije „Zima-94“
29. studenoga 2019.

Naziv projekta,korisnika i partnera u projektu:


Projekt „ Sinj u sridu“ provodi Grad Sinj kao korisnik, zajedno sa projektnim partnerima : Turističkom zajednicom Grada Sinja, Viteškim alkarskim društvom Sinj, Muzejem Cetinske krajine, Javnom ustanovom RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko – dalmatinske županije i Obrt za proizvodnju Florami .


Kratak opis projekta:


Projekt „ Sinj u sridu“ čini rekonstrukcija, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara Tvrđave Grad, Tvrđave Kamičak, Muzeja Cetinske krajine te obnova tri ulice povijesne cjeline Sinja. Navedeno će biti osnova za razvoj niza tematsko povezanih kulturnih i turističkih sadržaja, odnosno festivala, predstava, tradicijskih zanata i proizvoda, što bi trebalo doprinijeti pozicioniranju Sinja kao turističkog odredišta s brojnim turističkim sadržajima tijekom cijele godine. Snažnija valorizacija nematerijalne kulturne baštine koja će se potaknuti projektom prvenstveno kroz izgradnju novog Interpretacijsko – edukacijskog centra Sinjske Alke ,omogućiti će održavanje cjelogodišnjeg interpretativno edukacijskog sadržaja povezanog sa Sinjskom Alkom koja je već etablirani i prepoznatljivi sinjski brend.


Projektne aktivnosti Integriranog razvojnog projekta „Sinj u sridu“ realizirat će se na području Grada Sinja, s time da će neke projektne komponente sadržajno obuhvaćati prostor cijele Cetinske krajine, npr.edukacija,brendiranje i promocija. Temeljeno na kulturnoj baštini unaprijedit će se turistička ponuda što će rezultirati povećanjem turističkih pokazatelja i ekonomske aktivnosti te ujedno i potaknuti razvoj ostalih povezanih djelatnosti na području Sinja i cijelog Cetinskog kraja. Kulturni i gospodarski život Grada Sinja i Cetinske krajine će se unaprijediti što će rezultirati podizanjem životnog standarda lokalnog stanovništva, a učinci će se preliti i na šire regionalno područje , što će doprinijeti povećanju broja zaposlenih u turističkom sektoru, gospodarskom sektoru i ostalim sektorima, te povećanju broja posjetitelja objektima kulturne baštine.


U provedbu projektnih aktivnosti projekta „ Sinj u sridu“, uključeni su i privatni poduzetnici sa izradom tradicijskih suvenira, regionalni klaster, kao i kulturno umjetnička društva i drugi dionici. Aktivnosti jačanja kapaciteta osoba zaposlenih na području kulture i turističkom sektoru vrlo su važne za daljnje održivo upravljanje i valorizaciju kulturne baštine , te kontinuirani razvoj novih kulturnih i turističkih sadržaja te uvođenja modernih pristupa i tehnologija u prezentaciji kulturne baštine. Sve navedene aktivnosti tijekom provedbe projekta „ Sinj u sridu“ bit će snažno poduprte intenzivnim marketinškim i promotivni aktivnostima kao i aktivnostima brendiranja, te će navedeno doprinijeti pozicioniranju Sinja i Cetinske krajine kao jedinstvene turističke destinacije, koja svojom ponudom , na cjelovit način, može zadovoljiti različite turističke interese i potrebe. Kao rezultata svega navedenog Sinj i Cetinska krajine će biti prepoznatljivi na turističkom tržištu te će moći konkurirati priobalnim destinacijama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:


Integrirani razvojni program „ Sinj u sridu“, za opći cilj ima potaknuti društveni i gospodarski razvoj Grada Sinja i Cetinske krajine putem obnove i turističke valorizacije kulturne baštine, te sadržajno i tematski povezanim ulaganjima za razvoj turističke zajednice.


Specifični ciljevi projekta „ Sinj u sridu“ su povećati turističku atraktivnost i posjetiteljsku atraktivnost svih objekata kulturne baštine te atraktivnost Sinja kao destinacije kulturnog i vjerskog turizma, povećati noćenja turista i broj posjetitelja te zaposlenost i gospodarsku aktivnost u Cetinskoj krajini i Sinju, unaprijediti i potaknuti snažniju valorizaciju nematerijalne kulturne baštine ( Sinjske Alke), povećati proizvodnju, tržišnu konkurentnost i zaposlenost proizvođača lokalnih autohtonim proizvoda što bi trebalo potaknuti ulazak u svijet poduzetništva, razviti nove turističke proizvode i usluge te unaprijediti postojeće, Sinj i Cetinsku krajinu kao turističku destinaciju učiniti više prepoznatom i ojačati kapacitete lokalnih dionika za dodatnu promociju i učinkovito upravljanje kulturnom baštinom.

Realizacijom integriranog razvojnog programa „Sinj u sridu“ obnovit će se i opremiti značajan dio sinjske materijalne kulturne baštine kao preduvjet njezine valorizacije te korištenja u turističke svrhe kroz održivo upravljanje. Lokaliteti kulturne baštine koji će biti novoopremljeni i obnovljeni poslužit će kao prvorazredna mjesta za održavanje kulturnih i društvenih događanja različitih vrsta , a sadržajno naslonjenih na raznoliko i bogato kulturno povijesno naslijeđe i bogatu tradiciju Sinja i Cetinske krajine. Finalizacija „ Sinja u sridu“ će omogućiti novi i jedinstveni turistički doživljaj te ponuditi nove sadržaje i podići razinu života lokalnog stanovništva kroz njihovo uključivanje u gospodarski život destinacije.


Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU ( u HRK)


„Sinj u sridu“ je projekt ukupne vrijednosti 71.637.539,30 kuna, ukupnih prihvatljivih troškova 66.594.231,17 kuna od čega 55.597.793,26 kuna sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Razdoblje provedbe projekta:


Razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2014.g do 01.01.2020.godine.
Za više informacija o Projektu kontaktirajte:
Grad Sinj
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom
Jelena Kekez-Poljak, mr.oec., v.d. pročelnica
Broj telefona +385 21 708 622
Broj telefaksa +385 21 826 591
Email: jelena.kekez@sinj.hr

Web stranica Projekta: sinjusridu.com
Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21 230 Sinj
Tel. +385 21 821 081
Fax. +385 21 826 591
E-pošta: info@sinj.hr
Za više informacija o mogućnostima financiranja projekata putem Europskog fonda za regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj posjetite internetske stranice:
http://www.europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj