Novo ročište za prodaju DALMATINKE NOVA d.d. u stečaju
13. veljače 2012.
Započinje nastava u školama na području Grada Sinja
15. veljače 2012.

Prestankom obilnih snježnih padalina te  nizom poduzetih aktivnosti i poslova kojima je koordinirao gradonačelnik Grada Sinja i  Stožer za zaštitu i spašavanje došlo je do stabilizacije i normalizacije stanja na području Grada Sinja.   

Zbog navedenih razloga za sada se ukida noćno operativno dežurstvo Stožera, dok isti i dalje nastavlja s radom u vremenu od 07,30 do 20,00 sati kada se naši sugrađani i dalje mogu javljati na telefon 021/708-630, dok u slučaju potrebe za bilo kakvom intervencijom u noćnim satima isti mogu kontaktirati redovne operativne snage (DVD-Sinj, Hitnu medicinsku pomoć ili Policijsku postaju Sinj) pozivom na jedinstveni broj 112.

Gradonačelnik 
Ivica Glavan, prof. 

Načelnica Stožera  za zaštitu i spašavanje
Elena Perković Paloš,  dr.vet.med.