Jednostavna nabava – nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja
25. ožujka 2021.
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
26. ožujka 2021.

Naručitelj, Grad Sinj , na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( „Službeni glasnik Grada Sinja, br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave radova sukladno članku br.8. Pravilnika, ev.br.22/2021, za nabavu radova „Uređenje i proširenje nerazvrstane ceste na Poljakovoj glavici“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koje možete preuzeti ispod ove objave.