Bagatelna nabava – Arheološka istraživanja na lokalitetu kulturno-povijesne cjeline “Tvrđava Kamičak”
7. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Nabava sadnica voćaka na području Grada Sinja u 2015.
7. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 12. Pravilnika, ev. broj 79/2014, objavljenom na Službenoj stranici Grada Sinja , www.sinj.hr od 26. 11. 2014. godine, za predmet nabave: Arheološka istraživanja na lokalitetu kulturno-povijesne cjeline “Tvrđava Kamičak”, donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i ispravak iste, akte koje možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Ispravak Odluke o odabiru najpovoljnije ponude