Bagatelna nabava – nabava prijenosnih računala za potrebe rada Gradskih vijećnika
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – nabava zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja
8. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 41/2016, za nabavu usluga: nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru