Zaključak Vlade o objavljivanju informacija o javnoj nabavi
8. ožujka 2018.
Arhiva planova nabave
8. ožujka 2018.

SUPPLY CONTRACT – AWARD NOTICE/Obavijest o dodjeli natječaja: EU/SINJ/2-2-321/2009/MEDPATHS: Equipping of bicycle and thematic paths / Opremanje biciklističkih i tematskih staza

Dokument: u privitku.

PROCUREMENT ANNOUNCEMENT

Equipping of bicycle and thematic paths / Opremanje biciklističkih i tematskih staza

Our ref: / Naš broj: EU/SINJ/2-2-321/2009/MEDPATHS

City of Sinj intends to award a contract for a equipping of bicycle and thematic paths in Sinj, Croatia with financial assistance from IPA Adriatic Cross-Border Cooperation 2007-2013.

Grad Sinj objavljuje namjeru potpisivanja ugovora za nabavu robe za opremanje biciklističkih i tematskih staza u Sinju, Hrvatska uz financijsku pomoć iz IPA programa jadranske prekogranične suradnje 2007&2013.

more info / više informacija 

tender dossier / natječajna dokumentacija

Nadmetanja Grada Sinja

Equipping of bicycle and thematic paths / Opremanje biciklističkih i tematskih staza

Our ref: / Naš broj: EU/SINJ/2-321/2009/MEDPATHS

City of Sinj intends to award a contract for a equipping of bicycle and thematic paths in Sinj, Croatia with financial assistance from IPA Adriatic Cross-Border Cooperation 2007-2013.

Grad Sinj objavljuje namjeru potpisivanja ugovora za nabavu robe za opremanje biciklističkih i tematskih staza u Sinju, Hrvatska uz financijsku pomoć iz IPA programa jadranske prekogranične suradnje 2007&2013.

 

more info /više informacija

tender dossier / natječajna dokumentacija

corrigendum no.1 / ispravak br. 1 (Tender for Supply Contract under the Local Open Procedure/Natječaj za nabavu robe u sklopu lokalnog otvorenog postupka) 

CANCELLATION OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE Equipping of bicycle and thematic paths/Poništenje natječaja za nabavku robe za opremanje biciklističkih i tematskih staza
Publication reference/Broj natječaja: EU/SINJ/2-321/2009/MEDPATHS

cancellation of a supply tender procedure / poništenje natječaja