logo_gradSinj_naslovna
GRADU SINJU DODIJELJENA SREDSTVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI
13. kolovoza 2018.
logo_gradSinj_naslovna
Obavijest učenicima srednjih škola
14. kolovoza 2018.
logo_gradSinj_naslovna

Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), svi korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu nadležnog
Centra za socijalnu skrb imaju pravo na pomoć za troškove ogrjeva koje osigurava Splitsko-dalmatinska županija.
Da bi mogli ostvariti ovu pomoć, korisnici naknade trebaju popuniti i potpisati izjavu o grijanju na drva. Izjava se može preuzeti u Uredu Grada, Dragašev
prolaz 24 Sinj, a dostupna je i na internet stranicama Grada Sinja.
Rok za dostavu zahtjeva za isplatu sredstava je rujan 2018. godine, pa Vas pozivamo da izjavu dostavite u što kraćem roku.

Prilog: Izjava o korištenju drva za ogrjev