Poziv za dostavu ponuda za usluge “Dobava vertikalne i izvedba horizontalne signalizacije na području Grada Sinja – ponovljeni postupak”
20. prosinca 2021.
SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 21.12.2021.
21. prosinca 2021.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 73/2021, za nabavu usluge „ Izrada druge revizije Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.