Program sufinanciranja nabave sadnica voća i vinove loze za proljetnu sadnju u 2014. godini
23. siječnja 2014.
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA SINJA
23. siječnja 2014.

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, obratilo se svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pa tako i Gradu Sinju dopisom putem elektronske pošte, kojim podsjeća na obvezu objave podataka o sponzorstvima i donacijama na službenoj stranici Grada. Stoga, Grad Sinj s ciljem transparentne i efikasne politike dodjele donacija i sponzorstava,  objavljuje popis korisnika donacija i sponzorstva u 2013. godini.

Podaci o sponzorstvima i donacijama u 2013. g.