STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 19.9.2021.
19. rujna 2021.
TARTAN
Počelo postavljanje tartan podloge u školi Marka Marulića
20. rujna 2021.
GRAD SINJ

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj uputio je pismena upozorenja poduzetnicima koji su zaključili predugovore o kupnji građevinskog zemljišta u obuhvatu Gospodarske zone Kukuzovac, zbog nepridržavanja i kršenja odredbi predugovora vezanih za rok do kojega su bili dužni ishoditi akt za građenje, te zbog neplaćanja naknade utvrđene predmetnim predugovorima.
Zbog navedenih razloga, poduzetnici će posebnim zaključkom biti isključeni iz daljnjeg postupka kupoprodaje zemljišta.
Osnovni cilj koji se ovim želi postići je optimalno raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac, oslobađanjem površina za koje postoji interes investicijskog ulaganja.
Također, nastavljaju se već započeti postupci naplate ugovorne kazne za poduzetnike koji objekte nisu izgradili u rokovima definiranim kupoprodajnim ugovorima, kao i postupak raskida kupoprodajnih ugovora radi probijanja svih ugovorenih rokova izgradnje objekata, početka postupka sa obavljanjem registrirane djelatnosti i zapošljavanja radnika.