STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 18.05.2022.
18. svibnja 2022.
GRAD SINJ
Obavijest
19. svibnja 2022.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja, Prijedlogu ID GUP-a Grada Sinja i Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja u vremenu od 19. svibnja do 26. svibnja 2022.g.

Odluka u 2. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ID DUP-a


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ID PPU-a


Odluka o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o SSPUO ID PPU-a i ID GUP-a Grada Sinja

Zaključak

Prijedlog ID PPU-a

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2.1. PROMET
2.2. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV
2.3. VODOOPSKRBA
2.4. ODVODNJA OTPADNIH VODA
3.1. UVJETI KORIŠTENJA
3.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA
3.3. PODRUČJA POSEBNIH MJERA
3.4. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA – MJERE ZAŠTITE U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA
4.1. GP SINJ, DIO GLAVICE, DIO BRNAZE
4.2. GP GLAVICE, SINJ
4.3. GP BRNAZE
4.4. GP TURJACI
4.5. GP RADOŠIĆ
4.6. GP LUČANE
4.7. GP KARAKAŠICA, SUHAČ, ČITLUK
4.8. GP BAJAGIĆ
4.8.a. GP BAJAGIĆ
4.9. GP OBROVAC
4.9.a. GP OBROVAC
4.10. GP GLJEV
4.11. GP ZELOVO
ID PPUG SINJ OBRAZLOŽENJE 3JR
ID PPUG SINJ ODREDBE I ODLUKA 3JR
ID PPUG SINJ PROČIŠĆENI TEKST 3JR
ID PPUG SINJ SAŽETAK ZA JAVNOST 3JR

Prijedlog ID GUP-a
1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA – NAMJENA
1.2. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA – MREŽA DJELATNOSTI
1.3. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA – PROMET
1.4. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA – PTK
2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MEŽE – EG
2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – VODA
2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – ODVODNJA
3.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – P.S.U.
3.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – P.S.M.
3.3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – O.K.
4.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
IZMJENE I DOPUNA GUP-a GRADA SINJA – ODREDBE PROČIŠĆENO
IZMJENE I DOPUNE GUP-a GRADA SINJA – PRIJEDLOG PLANA
IZMJENE I DOPUNE GUP-a GRADA SINJA – SAŽETAK ZA JAVNOST

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a

Glavna ocjena IDPPU i IDGU

SPUO Dodatak 4.

SPUO ID PPUG Sinj sa ID za 2. javnu raspravu

SPUO Sinj – NETEHNIČKI SAŽETAK – DODATAK 3.

SPUO Sinj- DODATAK 2.

SPUO Sinj- DODATAK 5.