5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 6. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 06. studenoga  2017. godine  (ponedjeljak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednica Gradskog vijeća;
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
  3. Izvješće Mandatne komisije,
  4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja;
  4.1. Prijedlog Rješenja  o razrješenju i imenovanju  člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
  4.2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“,
  4.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti,
  5. Izvješće o radu DV Bili Cvitak Sinj za 2016./2017. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2016. godinu;
  6. Izvješće o radu DV Blagovijest za 2016./2017. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2016. godinu;
  6.1. Finacijsko izvješće,
  7. Izvješće o radu DV Čarobni Pianino za 2016./2017. pedagošku godinu  s financijskim izvješćem za 2016. godinu;
  7.1. Finacijsko izvješće,
  8. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2016. godinu;
  9. Program javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2017. godinu;
  10. Program javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2017. godinu;
  11. Prijedlog Pravilnika o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja;
  12. Prijedlog Preporuke za utvrđivanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda i upućivanje istog u proceduru donošenja od strane Gradskog vijeća Grada Sinja;
  13. Prijedlog Odluke o evidentiranju stvarnog stanja javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste u MO Radošić, koji se proteže od spoja s državnom cestom D 219 prema zaseoku Držak, uključujući ogranke prema zaseocima Milići i Pavičići;

Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.