10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 06. kolovoza 2014. godine s početkom u 15.45 sati održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja za 2014. g;
4. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra označenog kao čestica zemljišta 481/1 i 481/2, čest.zgr. 1272 i 1273 sve Z.U. 969 za K.O. Sinj i kulturnog dobra označenog kao čest. zgr. 70/1 i 70/2 Z.U. 1091 za K.O. Sinj
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Statuta Dječjeg vrtića „Bili Cvitak“ Sinj
6. Prijedlog Zaključka o zauzimanju stava protiv izmjene sanacijskog materijala u eksploatacijskom polju Slane stine industrijskom troskom iz visokih peći bivše tvornice ferolegura Dugi rat i Željezare Split, te da se sanacija izvrši sa važećim rudarskim projektom sanacije rudokopa Slane stine.

Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.