Izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
12. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 29. ožujka 2010. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 13,00 sati održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu,
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu,
5. Izvješće o radu Gradske knjižnice za 2009. godinu,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustroju upravnih odjela i službi Grada Sinja,
7. Prijedlog Preporuke socijalno osjetljive politike zapošljavanja,
8. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, na temelju ugovora,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2010. godinu,
10. Izvješće o radu gradonačelnika (lipanj-prosinac 2009. godine),
11. Prijedlog Odluke o određivanju imena športsko-rekreacijskom središtu ex Trnovača,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja ustanove «Kulturno umjetničko središte Sinj».

Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.