12. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
14. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana, 12. srpnja 2010. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje radova izgradnje i opremanja atletske staze u Sinju, po provedenom otvorenom postupku javne nabave od 03.05.2010. putem Elektroničkog oglasnika Narodnih novina RH,
4. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: održavanje makadamskih kolnika i poljskih puteva,
5. Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Grada Sinja,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja,
7. Prijedlog Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja,
8. Prijedlog Programa kulturno zabavne i športske manifestacije «Dani Alke i Velike Gospe 2010.» sa troškovnikom,
9. Izvješće o radu trgovačkog društva «Kamičak» d.o.o. Sinj 2009. godinu, 10. Izvješće o radu udruga u kulturi sa financijskim izvješćem za 2009. godinu,
11. Informacija o radu i Financijsko izvješće Muzeja Cetinske krajine za 2009. godine,
12. Informacija o Skupštini Autoprijevoza Sinj d.o.o. održanoj 02. srpnja 2010. godine, uz osvrt na aktualnu situaciju,
13. Prijedlog teksta Vjerodostojnog tumačenja odredbi čl. 98 st.1 u svezi s člankom 125. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” br.2/10) koje se odnose na dopunu dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja.

Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.