28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 21. rujna 2012. godine, s početkom u 16.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
  3. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Sinja za razdoblje I-VI 2012. godine,
  4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje 01. siječnja 2012. – 30. lipnja 2012. godine,
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prometu na području Grada Sinja,
  6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju prijevoza studenata s   područja Grada Sinjaza period od 01. listopada do 31. prosinca 2012. godine  između Grada Sinja i trgovačkog društva “Autoprijevoz Sinj” d.o.o.,
  7. Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj za 2011.godinu,
  8. Informacija o radu Gradskog društva Crvenog križ  Sinj za 2011. godinu,
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda za Grad Sinj.

Cijeli zapisnik preuzmite ovdje.