9. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
10. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 30. siječnja 2010. godine (subota) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 9,30 sati održana je izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća.

Dnevni red:
1. Organizacija i sufinanciranje zdravstvene zaštite na području Doma zdravlja SDŽ – Ispostave Sinj,
2. Informacija o stečajnom postupku nad dužnikom «Dalmatinka Nova d.d. u stečaju»,
3. Informacija o Proračunu Grada Sinja za 2010. godinu.

Zapisnik sa izvanredne (tematske) sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.