20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 09. kolovoza 2011. godine  (utorak), u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  15,00  sati održana je   21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Informacija o posjetu delegacije iz Sansepolcra,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju “Dana branitelja Sinja i Cetinskog kraja”,
5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja za 2011. godinu,
6. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
7. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac Sinj,
8. Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Bili cvitak» za 2009.-2010. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2010. godinu,
9. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Blagovijest“ za 2009-2010. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2010. godinu,
10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Čarobni Pianino“ za 2009-2010. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2010. godinu,
11. Izvješće o radu trgovačkog društva «Kamičak» d.o.o. za 2010. godinu s financijskim izvješćem,
12. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Sinja za 2010. godinu,
13. Prijedlog  Zaključka o organizacijskom izdvajanju Doma zdravlja Ispostave Sinj iz Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u samostalnu organizaciju Doma zdravlja Sinj u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije.

Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.