12. ožujka 2018.

Javno savjetovanje o programu javnih potreba u školstvu grada Sinja za 2018. godinu

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko Prijedloga Programa javnih potreba u školstvu Grada Sinja za 2018. godinu. Javno savjetovanje otvoreno je od 08. ožujka 2018.… Nastavi Čitati Javno savjetovanje o programu javnih potreba u školstvu grada Sinja za 2018. godinu
12. ožujka 2018.

Javno savjetovanje o programu javnih potreba u razvoju civilnog društva grada Sinja za 2018. godinu

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko Prijedloga Programa javnih potreba u razvoju civilnog društva Grada Sinja za 2018. godinu. Javno savjetovanje otvoreno je od 08.… Nastavi Čitati Javno savjetovanje o programu javnih potreba u razvoju civilnog društva grada Sinja za 2018. godinu
12. ožujka 2018.

Javno savjetovanje o programu javnih potreba socijalne skrbi grada Sinja za 2018. godinu

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko Prijedloga Programa socijalne skrbi Grada Sinja za 2018. godinu. Javno savjetovanje otvoreno je od 08. ožujka 2018. godine do… Nastavi Čitati Javno savjetovanje o programu javnih potreba socijalne skrbi grada Sinja za 2018. godinu
12. travnja 2018.

Prijedlog programa Javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2018. godinu

Prijedlog programa Javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2018. godinu Obrazac za sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o savjetovanju
25. travnja 2018.

Odluka o određivanju naknade vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja

Odluka o određivanju naknade vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja Obrazac za sudjelovanje javnosti   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju
4. svibnja 2018.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama   Obrazac za sudjelovanje javnosti  … Nastavi Čitati Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
14. svibnja 2018.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sinj

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sinj   Prikaz raspolaganja   Obrazac za sudjelovanje javnosti   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju… Nastavi Čitati Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sinj
18. svibnja 2018.

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sinj

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sinj Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju
25. svibnja 2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja Obrazac  za sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o provedenom javnom… Nastavi Čitati Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja