5. listopada 2018.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju
26. listopada 2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

jOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju
30. listopada 2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama za zapošljavanje na području Grada Sinja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama za zapošljavanje na području Grada Sinja Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o provedenom… Nastavi Čitati Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama za zapošljavanje na području Grada Sinja
30. listopada 2018.

Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja

Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju
12. studenoga 2018.

Prijedlog Odluke o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Odluke o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja. Javno savjetovanje otvoreno… Nastavi Čitati Prijedlog Odluke o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja
15. studenoga 2018.

Program Javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2019. godinu

Program Javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2019. godinu Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta   Izvješće o provedenom javnom savjetovanju
16. studenoga 2018.

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade moguće pogledati ovdje . Tema savjetovanja… Nastavi Čitati Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
19. studenoga 2018.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu. Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2019.… Nastavi Čitati Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu.
20. studenoga 2018.

Pogram javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu

Pogram javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta  … Nastavi Čitati Pogram javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu