25. studenoga 2020.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2021. godinu

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2021. godinu moguće je pogledati ovdje.Tema savjetovanja je: Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2021. godinu
25. studenoga 2020.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Sinja za 2021. godinu

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Sinja za 2021. godinu moguće je pogledati ovdje.Tema savjetovanja je: Donošenje Programa… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Sinja za 2021. godinu
2. prosinca 2020.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2021. godinu

Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2021. godinu moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2021. godinu
28. prosinca 2020.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja
12. ožujka 2021.

Javno savjetovanje o Odluci o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja.Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća… Nastavi Čitati Javno savjetovanje o Odluci o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja
12. ožujka 2021.

Javno savjetovanju u donošenju Statuta Grada Sinja

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Statuta Grada Sinja. Statut Grada Sinja moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje Statuta Grada Sinja.… Nastavi Čitati Javno savjetovanju u donošenju Statuta Grada Sinja
24. ožujka 2021.

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba u razvoju civilnog društva Grada Sinja za 2021. godinu

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za donošenje Programa javnih potreba razvoju civilnog društva Grada Sinja za 2021. godinu Program javnih potreba u razvoju civilnog… Nastavi Čitati Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba u razvoju civilnog društva Grada Sinja za 2021. godinu
29. lipnja 2021.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja
30. srpnja 2021.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja moguće je pogledati ovdje. Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke… Nastavi Čitati Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja