JAVNA NABAVA


8. ožujka 2018.

OBAVIJEST O NABAVI LED EKRANA ZA SINJSKU ALKU

Dana 20. veljače 2018. godine, Viteško alkarsko  društvo Sinj oglasilo je postupak nabave LED EKRANA za Sinjsku Alku, koji se provodi u okviru realizacije integriranog projekta… Nastavi Čitati OBAVIJEST O NABAVI LED EKRANA ZA SINJSKU ALKU
8. ožujka 2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Uređenje i opremanje zgrade u sklopu Aerodroma Sinj

Naručitelj Grad Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove –… Nastavi Čitati POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Uređenje i opremanje zgrade u sklopu Aerodroma Sinj
8. ožujka 2018.

Jednostavna nabava – nabava usluga odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u 2018.g,

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 5.… Nastavi Čitati Jednostavna nabava – nabava usluga odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u 2018.g,
8. ožujka 2018.

OBAVIJEST O NABAVI MONTAŽNO-DEMONTAŽNE TRIBINE ZA SINJSKU ALKU

Dana 07. veljače 2018. godine, Viteško alkarsko  društvo Sinj oglasilo je postupak nabave montažno-demontažnih tribina za Sinjsku Alku, koji se provodi u okviru realizacije integriranog projekta… Nastavi Čitati OBAVIJEST O NABAVI MONTAŽNO-DEMONTAŽNE TRIBINE ZA SINJSKU ALKU
8. ožujka 2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Uređenje i opremanje zgrade u sklopu Aerodroma Sinj

Naručitelj Grad Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove –… Nastavi Čitati POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Uređenje i opremanje zgrade u sklopu Aerodroma Sinj
8. ožujka 2018.

Jednostavna nabava – nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7.… Nastavi Čitati Jednostavna nabava – nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja